Tài khoản trích trước ở TT 132 không có

an190

New Member
Cho mình hỏi dùng thông tư 132 thì không có tài khoản 242 vậy mình sẽ giải quyết các định khoản trích trước chi phí ntn trên startbooks vậy ạ?
 
Thưa Quý Khách hàng!
Theo hệ thống Tài khoản của TT132 thì không có TK theo dõi Chi phí trả trước, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ phòng nghiệp vụ của Thuế để hỏi về cách hoạch toán nghiệp vụ này xem nhé.
Trân trọng cảm ơn!
 
Top