Tài khoản đã bị xoá bởi người dùng khác

Dear Misa!
Phần mềm misa của tôi bị lỗi như sau:
Khi chúng tôi thực hiện nghiệp vụ trả lại hàng mua, link đến chứng từ mua hàng và lưu lại thì misa báo lỗi:
"Tài khoản đã bị xoá bởi người dùng khác. Xin vui lòng kiểm tra lại!"
Tôi đã bảo trì dữ liệu nhưng vẫn bị lỗi!
Vậy kính đề nghị misa hướng dẫn chúng tôi khắc phục lỗi này.
Trân trọng!
 
Sửa lần cuối:
Top