Tài khoản 711 có dư đầu dư cuối nhưng ko lên báo cáo tài chính

Top