Tài khoản 711 có dư đầu dư cuối nhưng ko lên báo cáo tài chính

Xuân xù

New Member
Tài khoản 711 có dư đầu dư cuối nhưng ko lên nguồn vốn trên báo cáo tài chính. KO còn nợ phải trả. báo cáo phải thu phải trả ko có nhưng lên lên báo cáo tài chính có phải thu phải trả.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top