Tài khoản 331

ha1001

Member
TK 331 số dư đầu kỳ mình phân ra vừa bên nợ vừa bên có. Giờ lên bảng CĐKT mình muốn sốđầu kỳ nó hiện lên là có 331 trừ cho bên nợ 331được không? TKs
 
Top