Tải hóa đơn trên web

caitoketoan

Member
Trong tháng 7 em xuất hóa đơn trên web cho nhiều khách hàng
Em cần tải tất cả hóa đơn đã xuất cho 1 khách hàng A trong tháng 7
 
Top