Sửa mẫu hóa đơn trang 1 còn trống nhưng bị rớt sang trang 2

Thuận Nguyễn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Vấn đề: Mẫu hóa đơn trang 1 còn trống nhưng bị rớt sang trang 2
Đối với khách hàng khởi tạo mẫu từ bản meInvoice- desktop R9 trở đi hoặc bản tích hợp MISA SME.NET 2019 từ R9 trở đi đã khắc phục được lỗi này.
Riêng đối với các khách hàng đã khởi tạo ở các bản cũ trước bản R9 này thì phải sửa mẫu lại.

Hình ảnh hóa đơn lỗi trước khi sửa
upload_2019-11-14_14-38-22.png


Cách chỉnh:
Lưu ý trước khi chỉnh:
Cất mẫu để nếu trong quá trình sửa mẫu có sai sót thì có thể lấy lại để sử dụng!
upload_2019-11-14_10-53-48.png


Bước 1:
Vào sửa mẫu
upload_2019-11-13_15-1-27.png


Bước 2: Ở các group chữ ký kéo sát lên như hình, sau đó thao tác lại như bước 11, bước 12 để cất mẫu. Rồi xem lại hóa đơn.
upload_2020-4-28_8-43-26.pngBước 3: Cho các cụm detail và chi tiết từng ô trong mục này, height nhỏ lại. VD như còn 0,5 hoặc nhỏ hơn, canh chỉnh sao cho nó lên được 2 trang. Sau đó thao tác lại như bước 10, bước 11 để cất mẫu. Rồi xem lại hóa đơn.
upload_2020-4-28_8-47-9.png


NẾU VẪN CHƯA ĐƯỢC, ANH/CHỊ LÀM TIẾP CÁC BƯỚC SAU:

Bước 4: Thêm Group Footer/ Đặt group này dưới khung của fbEmpty/ di chuyển group này lên ở giữa group grpSigner và fbEmpty/ sau đó kéo rộng ra sao cho khoảng cách đủ để chứa các thông tin của grpSigner
upload_2019-11-13_15-8-33.png


Bước 5: Sang tab Report Tree/ Cut toàn bộ panel ở grpSigner vào GroupFooterBand1 vừa thêm
upload_2019-11-13_15-21-17.png


Bước 6: Qua tab Properties/ tích chuột vào grpSigner/ nhấn vào biểu tượng tia sét/ tích vào công thức tại dòng Before Print/ Bôi đen tất cả sau đó nhấn copy
upload_2019-11-13_15-28-0.png
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Thuận Nguyễn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Bước 7: Tích chuột vào GroupFooterBand1/ nhấn vào biểu tượng tia sét/ tích vào công thức tại dòng Before Print/ paste các thông tin đã copy từ bước 4 sang.
upload_2020-4-28_8-37-38.png

Bước 8: Tích chuột vào GroupFooterBand1/ Tại dòng Can Shink chọn True, Print at Bottom chọn True
upload_2020-4-28_8-39-2.png


Bước 9:
Xóa grpSigner
upload_2019-11-14_10-59-8.png

Bước 10:
Tại Empty Band \ before Print\ đặt thêm đoạn sau:
if (TotalPageCount = 1 and PageNumber = 1 )or (TotalPageCount > 1 and IsLastPage = "FALSE") then
EmptyBand1.Enabled = True
else
EmptyBand1.Enabled = False
End If

upload_2019-11-13_17-32-29.png


Bước 11: Nhấn dấu X để đóng mẫu/ Có cảnh báo lưu mẫu hay không/ Nhấn Yes.
upload_2019-11-13_17-34-17.png


Bước 12: Đóng mẫu/ Nhấn cất mẫu
upload_2019-11-13_17-36-1.png


Như vậy là xong anh/chị nhé!

Hình ảnh hóa đơn sau khi sửa
upload_2019-11-14_14-33-43.png


Chúc anh/chị thực hiện thành công!
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top