SỮA MẪU CHỨNG TỪ - HÌNH ẢNH

AnhKhoa.EMC

Member
HI a/c - em muốn sữa mẫu chứng từ - với ý tưởng là nếu trường nào đó thỏa điều kiện đặt ra - thì sẽ load ảnh đó lên trên mẫu chứng từ!
ví dụ - nếu trường mở rộng #3 - có gí trị là : dien thoai thì nó sẽ load hình lên chứng từ!
em cam on!
 
Top