Sửa lỗi SQL Server 2005 Express tools khi cài SQL2008

Khi cài SQL2008R2 mà gặp lỗi SQL Server 2005 Express tools như hình dưới:
image.png

Anh/chị giữ nguyên bảng lỗi hiện tại sau đó tiến hành theo các bước sau:
- Bước 1: Anh/chị mở Control Panel - Programs and Features
2.JPG

- Bước 2: Anh/chị gỡ phần mềm Microsoft SQL Server Management Studio Express (như ảnh đính kèm ở dưới):
3.JPG

- Bước 3: Quay lại bảng lỗi ban đầu ấn Re-run để tiếp tục cài đặt:
4.jpg
 
Top