Sửa lỗi SQL Native Client khi cài SQL2005

Khi cài đặt SQL 2005 mà Anh/chị gặp lỗi SQL Native Client bị báo đó như hình dưới:
1.png

4.png


Anh/chị thực hiện các bước sau để khắc phục:
- Bước 1: Vào Control Panel - Programs and Features:
2.JPG


- Bước 2: Tìm và gỡ Microsotft SQL Server Native Client ra, sau đó cài lại SQL2005.
3.JPG
 
Sửa lần cuối:
Top