Sửa lỗi dữ liệu

Luu Chi Cuong

New Member
Tôi kiểm tra dữ liệu bị báo lỗi các chứng từ chi phí chung chưa phân bổ hết..., nhưng không thể tra được số chứng từ vì nó hiện số là OPN không thể tra được, vậy xử lý thế nào?
 

Đính kèm

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
Tôi kiểm tra dữ liệu bị báo lỗi các chứng từ chi phí chung chưa phân bổ hết..., nhưng không thể tra được số chứng từ vì nó hiện số là OPN không thể tra được, vậy xử lý thế nào?
Thưa Quý khách!
Anh/Chị vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu\ tab chi phí dở dang để kiểm tra số dư, nếu đúng có số dư từ năm trước chuyển sang thì xem các kỳ trong năm mới đã được phân bổ cộng vào chưa. Nếu số dư không đúng thì xóa đi ạ
Trân trọng!
 
Top