Sửa lỗi Chưa cài Plugin ký số Trang Thuế điện tử trên chrome

Nguyễn Viết Long

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
1666684306733.png
Bước 1: Mở trình duyệt Chrome, Vào trình duyệt, gõ lên thanh URL của trình duyệt: chrome://flags/#allowinsecure-localhost (1). Nhấn nút Reset All (2).

sửa lỗi vnpt plugin chrome
sửa lỗi vnpt plugin chrome
Bước 2: Nhấn vào ô tìm kiếm (3). Gõ tìm dòng “Allow invalid certificates for resources loaded from localhost.”


  • Sau khi xuất hiện tùy chọn “Allow invalid certificates for resources loaded from localhost.” Chúng ta chuyển ( Disable sang Enable ) (4)
3 bước sửa lỗi vnpt plugin chrome
3 bước sửa lỗi vnpt plugin chrome
Bước 3: Sau cùng nhấn chọn “ Relauch “. Rồi tắt trình duyệt và khởi động lại trình duyệt Chrome. Và tiến hành xuất hóa đơn điện tử và tiến hành ký hóa đơn như bình thường.


Chỉ vài bước đơn giản, Bạn đã giải quyết được lỗi nhỏ Chưa cài Plugin ký số trong khi xuất hóa đơn điện tử ký hóa đơn điện tử trên Chrome.
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top