Sửa lỗi "Cảnh báo kết nối không an toàn" khi đăng nhập ME Web

1.JPG


Đăng nhập ME Web báo lỗi như ảnh, thì bên mình làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Tải file cert này về, sau đó chuột phải vào file vừa tải về chọn Install Certifiate
2.JPG


Bước 2: Next - Chọn Place all...... rồi chọn Browse
4.JPG


Bước 3: Chọn mục Trusted Root......- OK
5.JPG


Bước 4: Ok
6.JPG


Bước 5: Finish
7.JPG


Bước 6: Nếu hiện bảng như ảnh dưới thì chọn Yes (không thì bỏ qua)
8.JPG


Bước 7: Đợi 1 lúc sẽ hiện bản Successful như ảnh thì mới là thành công nhé.
9.JPG


Sau đó tắt trình duyệt mở lại rồi đăng nhập lại vào Meinvoice Web.
 
Sửa lần cuối:
Top