Sử dụng song song hai dữ liệu kế toán trên Amis 2.0-Máy trạm

Binh Le

Member
Kính gửi BP hỗ trợ Misa
Hiện tại, chúng tôi sử dụng Amis 2.0
Do nhu cầu quản lý, chúng tôi cần tổ chức lại dữ liệu kế toán, do đó chúng tôi có kế hoạch lập dữ liệu mới cho Amis kế toán. Tuy nhiên, chúng tôi chưa biết cách nào để sử dụng 2 dữ liệu song song trên Amis cho mục đich sau:
- Dữ liệu 1 (là dữ liệu cũ đang sử dụng); Là dữ liệu được sử dụng mặc định khi mở Amis trên máy trạm, đang cập nhật phát sinh hàng ngày.
- Dữ liệu 2 (là dữ liệu đã tạo mới trên Amis.vn-bản Web online): Là dữ liệu cần được truy cập độc lập trong thời gian ngắn trước mắt chỉ để nạp, nhập khẩu từ Excel các danh mục, số dư, quy định hạch toán.
Ngoài ra, sau khi hoàn tất việc chuẩn bị Dữ liệu 2, chúng tôi vẫn có nhu cầu sử dụng, truy cập (không cập nhật phát sinh) vào dữ liệu 1.
Đề nghị Misa hướng dẫn cách truy cập 2 dữ liệu tại máy trạm đáp ứng được nhu cầu trên đây.
 

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
Kính gửi BP hỗ trợ Misa
Hiện tại, chúng tôi sử dụng Amis 2.0
Do nhu cầu quản lý, chúng tôi cần tổ chức lại dữ liệu kế toán, do đó chúng tôi có kế hoạch lập dữ liệu mới cho Amis kế toán. Tuy nhiên, chúng tôi chưa biết cách nào để sử dụng 2 dữ liệu song song trên Amis cho mục đich sau:
- Dữ liệu 1 (là dữ liệu cũ đang sử dụng); Là dữ liệu được sử dụng mặc định khi mở Amis trên máy trạm, đang cập nhật phát sinh hàng ngày.
- Dữ liệu 2 (là dữ liệu đã tạo mới trên Amis.vn-bản Web online): Là dữ liệu cần được truy cập độc lập trong thời gian ngắn trước mắt chỉ để nạp, nhập khẩu từ Excel các danh mục, số dư, quy định hạch toán.
Ngoài ra, sau khi hoàn tất việc chuẩn bị Dữ liệu 2, chúng tôi vẫn có nhu cầu sử dụng, truy cập (không cập nhật phát sinh) vào dữ liệu 1.
Đề nghị Misa hướng dẫn cách truy cập 2 dữ liệu tại máy trạm đáp ứng được nhu cầu trên đây.
Thưa quý khách hàng!
Để có thể sử dụng song song 2 dữ liệu kế toán trên phần mềm AMIS anh/chị làm như sau:
Bước 1: Tạo hai dữ liệu kế toán mới (dữ liệu 2) trên Cloud. (Xem hướng dẫn tại đây)

Bước 2: Cài đặt máy chủ quản lý Dữ liệu 2 (là dữ liệu đã tạo mới trên Amis.vn-bản Web online)
và kết nối với dữ liệu lên Cloud. Lưu ý phải được cài đặt trên 1 máy tính khác không phải là máy chủ của
Dữ liệu 1 (là dữ liệu cũ đang sử dụng) (Xem hướng dẫn tại đây)
Lưu ý: Khi thực hiện kết nối từ máy chủ lên dữ liệu trên Cloud, máy chủ quản lý dữ liệu nào sẽ chọn chính xác dữ liệu đó trên Cloud

Bước 3: kết nối máy trạm với máy chủ để làm việc (Xem hướng dẫn tại đây)
Lưu ý: Máy trạm muốn nhập chứng từ cho dữ liệu nào sẽ thực hiện kết nối với máy chủ quản lý dữ liệu đó.
  • Máy trạm kết nối với dữ liệu Thuế (ví dụ Dữ liệu 1)

  • Máy trạm kết nối với dữ liệu Nội bộ (ví dụ dữ liệu 2)

Trân trọng!
 

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
Cảm ơn Misa, như vậy là phải dùng 2 máy chủ khác nhau để chạy 2 dữ liệu độc lập.
Thưa anh/chị Binh Le
Đúng rồi ạ phải cài 2 dữ liệu trên 2 máy chủ độc lập còn 1 máy trạm có thể kết nối được tới cả 2 dữ liệu này ạ
Trân trọng!
 
Top