So sánh số lượng bán trên báo cáo doanh thu theo mặt hàng và PXK bán hàng lệch nhau

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thực trang:
Anh/chị tham khảo báo cáo /bán hàng/doanh thu theo mặt hàng kiểm tra cột số lượng bán ít hơn số lượng bán hàng trên Phiếu xuất kho bán hàng

Nguyên nhân: Có thể do nhà hàng phát sinh các đơn giao hàng chưa hoàn thành =>> Phiếu xuất kho đã ghi nhận xuất hàng đi giao nhưng chưa hoàn thành ghi nhận doanh thu , hóa đơn

Giải pháp: Quý khách hàng vui lòng đăng nhập vào App bán hàng của thu ngân/Vào dấu 3 gạch/Sổ giao hàng/Kiểm tra các đơn hàng chưa hoàn thành nhé.

upload_2018-8-24_11-23-8.png


Khi đơn hàng hoàn thành, Anh/chị nhấn Hoàn thành để ghi nhận hóa đơn, doanh thu =>> Kiểm tra lại báo cáo khớp nhé.
 
Top