Số lượng hàng tồn kho đầu kỳ năm nay không bằng số lượng hàng tồn kho cuối kỳ năm ngoái

Nhờ mọi người hỗ trợ giúp em..Tại sao số lượng hàng tồn kho đầu kỳ năm nay không bằng số lượng hàng tồn kho cuối kỳ năm ngoái?
 
Số dư đầu kỳ 1561, mình kiểm tra trên bảng CDSPS thì đúng, nhưng xuất sổ chi tiết vật tư hàng hóa thì số lượng tồn của một số mã hàng bị sai và tổng giá trị đầu kỳ trong báo cáo sổ chi tiết VTHH đó so với số đầu kỳ CDSPS cũng sai..Không biết lý do vì sao, nhờ bạn hỗ trợ giúp, vì mình gọi lên tổng đài hơn 20 cuộc rồi mà vẫn không ai nghe và hỗ trợ.
Nếu được nhờ bạn teamview hỗ trợ giúp!
Cảm ơn bạn!
 

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
dạ vấn đề này do lệch từ năm ngoái rồi ạ! nếu tk 1561 đúng thì chị cần sửa số dư tồn kho vật tư hàng hóa sao cho khớp hoặc vào kiểm kê kho để điều chỉnh kho ạ! nếu vẫn không được chị gửi email về support@misa.com.vn để bên e kiểm tra ạ!
 
Top