Số lượng đầu kỳ của kho nguyên liệu không khớp với số lượng đầu kỳ sổ chi tiết (tổng hợp) nguyên liệu

Thientinh

New Member
Mình tạo mới dữ liệu hoàn toàn sau đó nhập số dư đầu kỳ từ file nhập xuất của năm cũ (định dạng số lượng là 3 chữ số thập phân).
Trước đó mình không chỉnh định dạng số của số lượng (định dạng của dữ liệu mới là 2 chữ số thập phân).
Sau đó mình chỉnh lại định dạng số lượng 3 chữ số thập phân.
Mình kiểm tra sổ chi tiết hàng hóa thì thấy số dư đầu kỳ là định dang 2 chữ số thập phân. giờ làm sao để mình sửa lại là 3 chữ số thập phân để khớp với số dư đầu kỳ?
 

Đính kèm

Top