số liệu trên BCKQKD & BCLCTT GT chênh lệch

Helen Hoang

New Member
Khi mình kiểm tra báo cáo KQKD và báo cáo LCTT theo pp gián tiếp năm 2019 đã đúng rồi. Tuy nhiên khi mở dữ liệu năm 2020, thì số liệu năm trước ( năm 2019) bị sai.
Vui lòng kiểm tra lại hộ mình
 
Top