Số dư đầu kỳ sai khi vào báo cáo tổng hợp chi phí dở dang

Số dư đầu kỳ tài khoản 154 của bên e ở sổ chi tiết tài khoản phát sinh theo công trình k khớp với số dư đầu kỳ 154 của bảng tổng hợp phát sinh chi phí công trình, anh chị xem giúp em ạ.
em cảm ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Thưa Chị, nếu số dư đầu kỳ không khớp, chị kiểm tra xem thử số bên sổ chi tiết đùng hay theo bảng tổng hợp đúng,
- Nếu bên số chi tiết đúng thì chị vào nghiệp vụ/ nhập số dư ban đầu/ chi phí dở dang/công trình chị nhập lại sd cho từng công trình
- Nếu bên số bảng tổng hợp đúng mà, số tk 154 sai thì chị nhập sd tài khoản 154 nhé !
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top