Số dư đầu kỳ sai khi vào báo cáo tổng hợp chi phí dở dang

Thưa Chị, nếu số dư đầu kỳ không khớp, chị kiểm tra xem thử số bên sổ chi tiết đùng hay theo bảng tổng hợp đúng,
- Nếu bên số chi tiết đúng thì chị vào nghiệp vụ/ nhập số dư ban đầu/ chi phí dở dang/công trình chị nhập lại sd cho từng công trình
- Nếu bên số bảng tổng hợp đúng mà, số tk 154 sai thì chị nhập sd tài khoản 154 nhé !
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top