SAO CHÉP DỮ LIỆU KẾ TOÁN 2020

KAHONG2021

New Member
Dear Anh Chị,

Em hiện tại muốn sao chép dữ liệu năm 2020 thành 2 bản ( 1 bản gốc và 1 bản sao) ngay trên phần mềm Misa.
Hướng dẫn dùm Em với ạ
Hiện tại Công ty Em đang sử dụng Misa sme.net R16
 
Top