Rút tiền gửi thi hành án từ Kho bạc về nhập quỹ

Lê Thị Thúy 1391

New Member
Nhân viên MISA
1.Định khoản:
Rút tiền gửi thi hành án từ Kho bạc về nhập quỹ, ghi:

Nợ TK 111 Tiền mặt​

Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng, kho bạc​
2. Hướng dẫn trên phần mềm:
Ví dụ 1:
Ngày 20/10/2020 rút tiền gửi thi hành án từ kho bạc về nhập quỹ, số tiền: 10.000.000 đồng

1. Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng\Phát hành séc.

2.-Phat-hanh-sec-01.png


2. Nhấn Thêm.
2.-Phat-hanh-sec-02.png


3. Khai báo thông tin trên phiếu Phát hành Séc
  • Đối tượng trả tiền: TKNH (Tài khoản ngân hàng), Diễn giải.
  • Đối tượng nhận tiền
  • Chứng từ.
  • Số CT gốc, Ngày CT gốc, Quyết định, Chấp hành viên, TK Nợ, Nguyên tệ, Số tiền.
13.png


4. Nhấn Cất.

14.png


5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

15.png


6. Nhấn Thực hiện để in.
 
Top