Rút dự toán nhưng không vào báo cáo tổng hợp chi

Anh/chị cho em hỏi: em lập phiếu rút tiền kho bạc với TK Nợ:111 TK có 1121; và lập chứng từ chuyển khoản với TK Nợ 8142 TK có 1121. Nhưng khi vào báo cáo tổng hợp chi ngân sách theo nội dung kinh tế lại không thấy số liệu. Không biết em vào sai hay thiếu bước nào nữa mong mọi người giúp đỡ. Trân trọng cảm ơn.
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Anh/chị cho em hỏi: em lập phiếu rút tiền kho bạc với TK Nợ:111 TK có 1121; và lập chứng từ chuyển khoản với TK Nợ 8142 TK có 1121. Nhưng khi vào báo cáo tổng hợp chi ngân sách theo nội dung kinh tế lại không thấy số liệu. Không biết em vào sai hay thiếu bước nào nữa mong mọi người giúp đỡ. Trân trọng cảm ơn.
Thưa anh/chị
Bc chi theo ND kinh tế không thấy lên anh/chị vui lòng kiểm tra công thức BC có thiếu CT không nhé, anh/chị mở BC nhấn vào phần đối chiếu xem thử có hiện CT thiếu không nhé
1.png

Nếu có hiện CT thiếu , thì anh/chị vui lòng làm theo HD sau để vào thiết lập CT
2.png

Sau khi vào mẫu xong ,tìm đến mẫu dự toán đang xem, nhấn đúp lên vapf chọn chỉ tiêu cần thiết lập thêm CT rồi nhấn nút lập CT để vào thiết lập nhé
3.png
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top