Quên mật khẩu đăng nhập phần mềm

admin

Administrator
Để lấy lại thông tin mật khẩu đăng nhập vào dữ liệu hộ tịch khi quên mật khẩu, cán bộ hộ tịch thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Tại màn hình đăng nhập, nhấn Quên mật khẩu
upload_2017-4-20_11-7-44.png


  • Bước 2: Tại màn hình Lấy lại thông tin mật khẩu, nhập đầy đủ các thông tin, sau đó nhấn Lấy lại mật khẩu
upload_2017-4-20_11-7-44.png


  • Bước 3: kiểm tra địa chỉ email xác nhận đổi mật khẩu, và kích chuột vào đường link theo hướng dẫn trên email
upload_2017-4-20_11-7-44.png


  • Bước 4: Nhập thông tin mật khẩu mới trên màn hình Thay đổi mật khẩu, sau đó nhấn Đồng ý để hoàn thành việc lấy lại mật khẩu:
upload_2017-4-20_11-7-44.png


Lưu ý: Trong trường hợp cán bộ hộ tịch không nhớ địa chỉ email đã đăng ký tài khoản của phần mềm, vui lòng gọi tới tổng đài 19008677 hoặc gửi nội dung hỗ trợ tới hòm thư support@misa.com.vn để được hỗ trợ
 
Top