Quên mật khẩu đăng nhập phần mềm

admin

Administrator
Giải pháp:
Khi đăng nhập vào phần mềm và quên mật khẩu, vui lòng thực hiện như sau:

  • Bấm vào link Quên mật khẩu ở màn hình đăng nhập


  • Nhập các thông tin dưới đây và nhấn Đồng ý


+ Tên đăng nhập

+ Địa chỉ email.
Lưu ý: đây là địa chỉ email đã được hệ thống xác nhận, trường hợp không có email hoặc muốn đổi sang email nhận mật khẩu mới, người dùng vui lòng gửi nội dung vấn đề tới hòm thư support@misa.com.vn để được hỗ trợ.

+ Nhập mã xác thực

  • Mở email, tìm kiếm email có tiêu đề “Hướng dẫn đặt lại mật khẩu truy cập phần mềm QLTH”

  • Nhấn vào liên kết như hướng dẫn trên nội dung email

  • Đổi lại mật khẩu khác và đăng nhập lại
 
Top