Quản lý dữ liệu

caitoketoan

Member
upload_2020-4-15_13-25-59.png


File *.SMD lưu ổ D
File này mình đăng ký vào "quản lý dữ liệu" so với không đăng ký "quản lý dữ liệu" thì có làm nặng máy không?
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
View attachment 10969

File *.SMD lưu ổ D
File này mình đăng ký vào "quản lý dữ liệu" so với không đăng ký "quản lý dữ liệu" thì có làm nặng máy không?
Thưa anh/chị
đơn vị vui lòng nói rõ giúp em vấn đề nhé, file smd là file gốc khi đơn vị tạo dữ liệu kế toán sẽ sinh ra file này trên ổ đĩa, nó chính là file gốc của dữ liệu, khi thao tác hạch toán sẽ đẩy lên file này, và tùy thuộc vào độ lớn dung lượng dữ liệu nhiều hay ít mà ổ đĩa chiếm dung tương ứng nhé
 

caitoketoan

Member
Về độ lớn lưu trữ trên ổ đĩa thì em không nói
Em hỏi khi đã đăng ký trên quản lý dữ liệu và không đăng ký trên quản lý dữ liệu thì có khác nhau gì về hiệu suất hoạt động của máy
Ví dụ: em có 20 file SMD lưu trên ổ D; Em đăng ký vào "quản lý dữ liệu" là 3 file còn 17 file em không đăng ký (do em chưa có nhu cầu truy xuất dữ liệu) thì có khác gì với em đăng ký hết 20 file trên quản lý dữ liệu. Mục đích để em biết là nếu không cần sài thì không cần đăng ký để khỏi nặng máy
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Về độ lớn lưu trữ trên ổ đĩa thì em không nói
Em hỏi khi đã đăng ký trên quản lý dữ liệu và không đăng ký trên quản lý dữ liệu thì có khác nhau gì về hiệu suất hoạt động của máy
Ví dụ: em có 20 file SMD lưu trên ổ D; Em đăng ký vào "quản lý dữ liệu" là 3 file còn 17 file em không đăng ký (do em chưa có nhu cầu truy xuất dữ liệu) thì có khác gì với em đăng ký hết 20 file trên quản lý dữ liệu. Mục đích để em biết là nếu không cần sài thì không cần đăng ký để khỏi nặng máy
Thưa anh/chị
nếu có file smd trong máy thì có bao nhiêu dung lượng thì chiếm bấy nhiêu dung lượng ổ đĩa, việc đăng ky vào phần mềm là để sử dụng, nếu đơn vị không xài thì đơn vị xóa bớt đi các file đó cho nhẹ bớt dung lượng
 

caitoketoan

Member
Ý em hỏi chổ đăng ký dữ liệu với không đăng ký dữ liệu ảnh hưởng hiệu suất sử dụng máy. Chứ kg sài thì xóa sẽ giảm dung lượng lưu trữ ổ đĩa rồi. Chẵng hạn khi đăng ký hết thì CPU chạy 80% Ram chạy 90%. Không đăng ký thì Cpu chạy 50% ram chạy 60%
 

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
Ý em hỏi chổ đăng ký dữ liệu với không đăng ký dữ liệu ảnh hưởng hiệu suất sử dụng máy. Chứ kg sài thì xóa sẽ giảm dung lượng lưu trữ ổ đĩa rồi. Chẵng hạn khi đăng ký hết thì CPU chạy 80% Ram chạy 90%. Không đăng ký thì Cpu chạy 50% ram chạy 60%
Thưa Quý khách hàng!
Nếu nhứng file anh/chị không sử dụng đến thì không nên đăng ký dữ liệu vì sẽ chiếm dung lượng, hiệu suất của máy chủ SQL, dẫn tới tình trạng máy sẽ bị chậm ạ
Trân trọng!
 
Top