Phục hồi dữ kiệu kế toán

Chang Nguyễn

New Member
Khí mình đang phuc hồi dữ kiệu kế toán thì máy tính bị tắt. Sau đó mình bật máy tính và phục hồi lại thì được, nhưng mở dữ liệu đó thì máy báo "người dùng không được quyền làm việc với dữ liệu này" mình phải làm thế nào? hỗ trợ mình với!
 

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Khí mình đang phuc hồi dữ kiệu kế toán thì máy tính bị tắt. Sau đó mình bật máy tính và phục hồi lại thì được, nhưng mở dữ liệu đó thì máy báo "người dùng không được quyền làm việc với dữ liệu này" mình phải làm thế nào? hỗ trợ mình với!
Chào anh chị
Bên mình đăng nhập đúng thông tin trước đó chưa ạ?
 
Top