[Phim] Hướng dẫn cách lưu mẫu và copy mẫu sang máy tính khác để dùng

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Bạn đã sửa mẫu và đang dùng tốt
Bạn muốn chuyển mẫu này sang máy tính khác để dùng, hoặc do bạn cài lại phần mềm, muốn dùng lại mẫu cũ đã sửa
Bạn thực hiện theo Phim hướng dẫn sau nhé:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top