Phân quyền sửa chứng từ

Làm thế nào để phân quyền cho các nhân viên chỉ được xem và sửa chứng từ của chính mình lập ra nhưng ko dc phép xóa, sửa chứng từ của ID khác lập ạ ? để tránh trường hợp khi dc phân toàn quyền cùng 1 chức năng giống nhau nhưng các nhân viên ko sửa hoặc xóa chứng từ của nhau vì bên mình đang có 2 nhân viên kế toán bán hàng đều đc phân quyền toàn bộ
 

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Làm thế nào để phân quyền cho các nhân viên chỉ được xem và sửa chứng từ của chính mình lập ra nhưng ko dc phép xóa, sửa chứng từ của ID khác lập ạ ? để tránh trường hợp khi dc phân toàn quyền cùng 1 chức năng giống nhau nhưng các nhân viên ko sửa hoặc xóa chứng từ của nhau vì bên mình đang có 2 nhân viên kế toán bán hàng đều đc phân quyền toàn bộ
Chào chị,
Hiện tại tính năng phần mềm chưa hỗ trợ phần phân quyền không được sửa chứng từ do người khác lập ạ
 
Top