Phần quảng cáo che mất thông tin Thông báo!

tamnt07

Member
Hi MISA,
Mỗi khi có thông báo mình muốn xem nội dung thông báo là gì thì bị phần quảng cáo che mất không thể xem hay tích chọn vào để xem
MISA chỉnh lại giúp được không?
Cảm ơn MISA,

1612853295242.png
 
Top