phân bổ số dư 154 ạ

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Nếu chị làm TT133 thì phần số dư sẽ tự động nhảy vào phân bổ chi phí chung ạ! Chị vào nghiệp vụ nhập số dư ban đầu/ vào tab chi phí dở dang nhập vao ạ
 
Top