Phân bổ hóa đơn điện tử cho từng chi nhánh có được không?

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Thuận Nguyễn, 22/7/19.

 1. Thuận Nguyễn

  Thuận Nguyễn Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Tài liệu có những nội dung sau:
  • Mục 1: Trường hợp dành cho doanh nghiệp có sử dụng chi nhánh độc lập
  • Mục 2: Trường hợp dành cho doanh nghiệp có sử dụng chi nhánh phụ thuộc
  • Mục 3: Câu hỏi thường gặp
  ----------------------------------------------------------------------
  Tại mục d, Khoản 1, Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC:

  Điều 16. Lập hóa đơn:
  1. Nguyên tắc lập hóa đơn
  d) Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.
  Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm.
  Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia.
  Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều cơ sở bán hàng hoặc nhiều cơ sở được ủy nhiệm đồng thời cùng sử dụng một loại hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một máy chủ thì tổ chức kinh doanh phải có quyết định phương án cụ thể về việc truy xuất ngẫu nhiên của các cơ sở bán hàng và đơn vị được ủy nhiệm. Thứ tự lập hóa đơn được tính từ số nhỏ đến số lớn cho hóa đơn truy xuất toàn hệ thống của tổ chức kinh doanh.”
  => Chỉ phân bổ HĐ cho từng chi nhánh với trường hợp HĐ đặt in, còn HĐĐT thì số HĐ phải liên tục trên toàn công ty và không phân bổ được như vậy.

  1. Trường hợp dành cho doanh nghiệp có sử dụng chi nhánh độc lập
  • Khởi tạo Mẫu số, ký hiệu hóa đơn riêng biệt giữa các chi nhánh
  2. Trường hợp dành cho doanh nghiệp có sử dụng chi nhánh phụ thuộc
  • Nếu sử dụng chung 1 MST, 2 dữ liệu khác nhau hoặc 1 dữ liệu nhưng 2 nơi khác nhau: Làm thêm thông báo phát hành hóa đơn tại từng chi nhánh, mỗi chi nhánh 1 kí hiệu khác nhau
  => Vấn đề này anh/chị sẽ phải làm công văn hỏi cơ quan thuế về quy định xem 1 MST có được sử dụng song song nhiều kí hiệu HĐ cho doanh nghiệp hay không? (Tùy cục thuế hướng dẫn)​
  • Nếu sử dụng chung 1 MST, chung 1 dữ liệu
  - Khởi tạo sử dụng chung Mẫu số hóa đơn bằng cách vào Hệ thống/ Tùy chọn/ Tùy chọn Chung/ Hóa đơn/ "Cho phép CN phụ thuộc (Không thông báo phát hành HĐ) sử dụng hóa đơn do Tổng công ty phát hành" => Số hóa đơn cùng mẫu số hóa đơn và sẽ phát hành liên tục giữa CN và TCT.
  VD: TCT phát hành số 1, CN sẽ phát hành tiếp là số 2

  - Khởi tạo sử dụng chung Mẫu số hóa đơn nhưng muốn TCT và CN đều bắt đầu từ số 1: Làm thêm thông báo phát hành hóa đơn tại từng chi nhánh, mỗi chi nhánh 1 kí hiệu khác nhau.

  => Vấn đề này anh/chị sẽ phải làm công văn hỏi cơ quan thuế về quy định xem 1 MST có được sử dụng song song nhiều kí hiệu HĐ cho doanh nghiệp hay không? (Tùy cục thuế hướng dẫn)
  3. Câu hỏi thường gặp:
  • Vấn đề: Anh/chị đã lỡ làm thông báo hóa đơn cho TCT từ số 1-500, CN A từ số 501-1000. Tại chi nhánh A đã phát hành thì giờ phải xử lý như thế nào?
   • Giải pháp:
    - Cách 1: Làm thêm thông báo phát hành HĐ tại từng chi nhánh, mỗi chi nhánh 1 kí hiệu khác nhau => Vấn đề này anh/chị sẽ làm công văn hỏi cơ quan thuế về quy định xem 1 MST có được sử dụng song song nhiều kí hiệu HĐ hay không
    - Cách 2: Hủy toàn bộ số HĐ còn thừa, làm 1 thông báo phát hành HĐ mới ở TCT với mẫu số mới, bắt đầu từ số 1, cả TCT và chi nhánh đều phát hành liên tục trên toàn công ty (CN nào phát hành trước thì lấy số trước, phát hành sau lấy số sau)
  Chúc anh/chị thực hiện thành công!
   
  Chỉnh sửa cuối: 22/7/19

Chia sẻ trang này