nộp trả tiền mặt do rút thừa

P

Phạm Thùy Nga

Guest
Thưa anh/chị, đây là định khoản giảm chi rồi, khi rút khoản này về anh.chị đã định khoản vào phần mềm như thế nào rồi ạ?
Nếu định khoản như này thì được hiểu là 1 khoản đã chi rồi, sau đó có thể chi sai nên nhận lại tiền mặt đó, không giống với nghiệp vụ anh/chị hỏi ở trên
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
NỢ TK 111/ CÓ TK 8142 ( Chương 805/341/6103)
NỢ TK 111/ CÓ TK 8142 ( Chương 805/341/6103)
Thưa anh/chị!
Anh/Chị vui lòng kiểm tra lại nghiệp vụ định khoản giúp em nhé

❖Rút dự toán tạm ứng bằng tiền mặt
Nợ TK 111: Tiền mặt
Có TK 112: Tiền gửi kho bạc

❖ Rút dự toán tạm ứng bằng chuyển khoản
Nợ TK 819: Chi ngân sách xã chưa qua kho bạc (8192 -Chi NSX chưa qua kho bạc thuộc năm nay)
Có TK 112: Tiền gửi kho bạc

❖ Rút dự toán thực chi
Nợ TK 111: Tiền mặt
Có TK 112: Tiền gửi kho bạc
đồng thời ghi Có TK 008

Khi có phát sinh nộp trả:

❖ Nộp trả thực chi
Nợ TK 112: Tiền gửi ngân sách tại kho bạc
Có TK 814: Chi ngân sách đã qua kho bạc (8142- năm nay)

❖ Nộp trả tạm ứng
Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng, kho bạc
Có TK 111: Tiền mặt
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Lâm

New Member
Mình có nội dung giống bạn này
Khi rút về: 111/1121
Chi ra 8142/111
Nay phát sinh nộp trả mình hạch toán như sau:
thu tiền lại: 111/8142 ( nghiệp vụ: nộp trả - thực chi)
Chi nộp vào kho bạc: 1121/111
Đồng thời : 008 ( ghi âm số tiền nộp trả)
Nhưng lên đối chiếu dự toán thì mẫu o2 không bị giảm đi chỉ có mẫu 01 giảm
sau đó đọc hướng dẫn của bạn mình thử làm theo
1121/8142 cũng vẫn thế. bạn có cách nào gỡ giúp mình k
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Mình có nội dung giống bạn này
Khi rút về: 111/1121
Chi ra 8142/111
Nay phát sinh nộp trả mình hạch toán như sau:
thu tiền lại: 111/8142 ( nghiệp vụ: nộp trả - thực chi)
Chi nộp vào kho bạc: 1121/111
Đồng thời : 008 ( ghi âm số tiền nộp trả)
Nhưng lên đối chiếu dự toán thì mẫu o2 không bị giảm đi chỉ có mẫu 01 giảm
sau đó đọc hướng dẫn của bạn mình thử làm theo
1121/8142 cũng vẫn thế. bạn có cách nào gỡ giúp mình k
Thưa anh/chị
đơn vị tham khảo cách làm của các đơn vị theo bài ở trên đây thử nhé:https://www.facebook.com/groups/hotrobamboo/permalink/669365273818818/
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top