nộp trả tiền đã rút

trong năm NS 2019, kế toán rút tiền lương phụ cấp thừa về chi cho đối tượng. nhưng do chi sai thu hồi của cá nhân về nộp trả lại NS, tăng dự toán NS kho bạc.
tôi đã làm như sau:
B1 phiếu thu tiền mặt: N111/ C8142, nghiệp vụ khôi phục.
B2 : tiền gửi/ phiếu nộp tiền KB: N1121/111, nghiệp vụ khôi phục
nhưng không làm tăng dự toán 008. nhờ ad hướng dẫn giúp
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
trong năm NS 2019, kế toán rút tiền lương phụ cấp thừa về chi cho đối tượng. nhưng do chi sai thu hồi của cá nhân về nộp trả lại NS, tăng dự toán NS kho bạc.
tôi đã làm như sau:
B1 phiếu thu tiền mặt: N111/ C8142, nghiệp vụ khôi phục.
B2 : tiền gửi/ phiếu nộp tiền KB: N1121/111, nghiệp vụ khôi phục
nhưng không làm tăng dự toán 008. nhờ ad hướng dẫn giúp
Thưa anh/chị
Anh chị làm thêm bút toán có 008 số tiền âm nữa nhé
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
cho mình hỏi thêm. chứng từ mình đã rút về nguồn mục tiêu 860/429. nhưng sau đó kho bảo bảo điều chỉnh lại 860/398. thì mình hạch toán ntn?
Thưa anh/chị
Lúc đầu hạch toán như thế nào bây giờ hạch toán giống vậy chỉ khác là ghi âm số tiền nguồn mục tiêu 860/429, và ghi dương nguồn 860/398
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
mình vẫn chưa hình dung dc. mình in giấy rút kb tại DỰ TOÁN/ nhập quỹ tiền mặt rồi: 860/428 : 10tr
bây giờ điều chỉnh tại giấy rút như thế nào?
đièu chỉnh dự toán mình làm rồi, nhưng chỉ thể hiện tăng giảm dự toán thôi. còn phần dự toán đã sử dụng không lên dữ liệu
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
mình vẫn chưa hình dung dc. mình in giấy rút kb tại DỰ TOÁN/ nhập quỹ tiền mặt rồi: 860/428 : 10tr
bây giờ điều chỉnh tại giấy rút như thế nào?
đièu chỉnh dự toán mình làm rồi, nhưng chỉ thể hiện tăng giảm dự toán thôi. còn phần dự toán đã sử dụng không lên dữ liệu
Thưa anh/chị
thì đơn vị vào tổng hợp/Chứng từ NVK , hạch toán 2 dòng, một dòng âm và 1 dòng dương để điều chỉnh, lúc đầu hạch toán như thế nào bây giờ hạch toán như thế nhứng số tiền âm ở mục cũ và dương ở mục mới là được
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top