Nộp lệ phí trước bạ

Bùi Hữu Long

New Member
Cho mình hỏi mình muốn rút dự toán chuyển khoản nộp lệ phí trước bạ mua ô tô cho chi cụ thuế thì phải làm thế nào trên phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp Misa 2021?
 
Top