Nộp khôi phục dự toán

caitoketoan

Member
Tháng 4/2018 em rút lương tiền mặt CB không chuyên trách xã 805-341-6353 là 37 triệu, chi cho cán bộ 33 triệu còn lại 4 triệu phải nộp lại kho bạc do cán bộ nghỉ việc từ tháng 4. Vậy em hạch toán thế nào đây
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa anh,
Khi anh rút Nợ TK 111/có TK 1121: 37tr đồng thời phần mềm sẽ sinh Có TK 008; và đã hạch toán chi vào chi phí TK 8142: 33tr nên khi nộp lại anh ghi Nợ TK 1121/Có TK 111: 4tr đồng thời ghi Có TK 008: -4tr, cột nghiệp vụ để là Khôi phục nhé.
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

caitoketoan

Member
Làm vậy thì được nhưng em thấy chưa đúng lắm. Khi Rút 37 triệu thì kho bạc đã ghi nhận thực chi 37 triệu. Trong công thức báo cáo chi của phầm mềm misa (B02b-X) thì lấy dữ liệu tài khoản 8142.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

caitoketoan

Member
Khi rút lương mình làm 2 nghiệp vụ:
1. Hạch toán lương: Nợ TK 8142 có TK 334 37tr
2. Rút lương từ kho bạc: Nợ TK 111 có 1121 37tr
Bây giờ sửa lại Nợ TK 8142 có TK 334 33tr thấy đúng không
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa anh,
Do đơn vị nói rằng "chi cho cán bộ 33 triệu còn lại 4 triệu phải nộp lại kho bạc do cán bộ nghỉ việc từ tháng 4" nên MISA cho là đơn vị đang hạch toán Nợ TK 8142:33tr. Do vậy nếu đơn vị đã hạch toán Nợ TK 8142: 37tr thì cần làm bút toán Nợ TK 111/Có TK 8142: 4tr, nghiệp vụ Khôi phục;
khi nộp lại anh ghi Nợ TK 1121/Có TK 111: 4tr đồng thời ghi Có TK 008: -4tr, cột nghiệp vụ để là Khôi phục nhé.
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

caitoketoan

Member
Vấn đề là mình đã hạch toán lương Nợ TK 8142 có TK 334 37tr
Rút lương từ kho bạc: Nợ TK 111 có 1121 37tr
Nhưng do cán bộ này nghỉ việc nên số tiền 4 triệu mình không có cấp đâu mà hạch toán nợ TK 111
Mình chỉ lên phiếu chi có 33 triệu à
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa anh,
Để MISA có căn cứ tư vấn, lần sau anh ghi đủ các nghiệp vụ hạch toán và số tiền liên quan nhé. Trường hợp này anh đang hạch toán Nợ TK 111/Có TK 1121: 37tr; Nợ TK 8142/Có TK 334: 37tr; Nợ TK 334/Có TK 111: 33tr==> Vậy anh cần hạch toán Nợ TK 334/Có TK 8142:4tr nghiệp vụ Khôi phục;
khi nộp lại anh ghi Nợ TK 1121/Có TK 111: 4tr đồng thời ghi Có TK 008: -4tr, cột nghiệp vụ để là Khôi phục nhé.
Còn trường hợp Nợ TK 8142/334:37tr nếu chưa nộp báo cáo chi thì nên sửa thành 33tr để không ảnh hưởng tới TK 334 anh nhé.
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top