Nơi tải bộ cài phiên bản MISA Mimosa.NET cũ hơn và MISA Mimosa.NET X1

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Bộ cài MISA Mimosa.NET 2017

MISA Mimosa.NET 2017 R11.2(29-09-2017) (Download)

MISA Mimosa.NET 2017 R11.1(22-09-2017) (Download)

MISA Mimosa.NET 2017 R11 (16-09-2017) (Download)

MISA Mimosa.NET 2017 R10.1 (23-08-2017) (Download)

MISA Mimosa.NET 2017 R9 (03-07-2017) (Download)

MISA Mimosa.NET 2017 R8 (24-06-2017) (Download)

MISA Mimosa.NET 2017 R7 (16/06/2017) (Download)

MISA Mimosa.NET 2017 R6 (31/05/2017) (Download)

MISA Mimosa.NET 2017 R5 (22/05/2017) (Download)

MISA Mimosa.NET 2017 R4 (26/04/2017) (Download)

MISA Mimosa.NET 2017 R3.1 (11/04/2017) (Download)

MISA Mimosa.NET 2017 R3 (20/03/2017) (Download)

MISA Mimosa.NET 2017 R2 (14/02/2017) (Download)

MISA Mimosa.NET 2017 R1 (09/01/2017) (Download)

Bộ cài MISA Mimosa.NET 2014, 2012
https://product.misa.com.vn/misasoftware/mimosa2017/R1/MISA_Mimosa.NET_2017_Setup_R1_CHINHTHUC.exe
MISA Mimosa.NET 2014 R44.15 (10/03/2017) (Download)

MISA Mimosa.NET 2012 (Download)

Bộ cài MISA Mimosa.NET X1 2017

MISA Mimosa.NET X1 2017 R2 (01-09-2017) (Download)

MISA Mimosa.NET X1 2017 R1 (11-04-2017) (Download)

MISA Mimosa.NET X1 2014 R9.5 (29-07-2017) (Download)


 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top