Những vấn đề thường gặp mùa quyết toán Tuần 12 - MISA BAMBOO

Tuần qua MISA ghi nhận nhiều vấn đề Anh/Chị thường gặp phải và liên hệ tổng đài hỗ trợ. MISA xin phép tổng hợp giúp có thể chủ động thực hiện trên phần mềm MISA.Vấn đềLink hướng dẫn
Hướng dẫn đối chiếu số liệu báo cáo đối chiếu kho bạchttps://helpbamboo2020.misa.vn/knowledge-base/bao-cao-doi-chieu-kho-bac/
Làm thế nào để nộp được báo cáo đối chiếu kho bạc mẫu số 20a, mẫu số 20c trực tiếp từ phần mềm lên hệ thống DVC?https://helpbamboo2020.misa.vn/know...u-01a-mau-02a-len-he-thong-dich-vu-cong-kbnn/
Hướng dẫn đối chiếu số liệu Báo cáo Ngân sách xãhttps://helpbamboo2020.misa.vn/knowledge-base/bao-cao-ngan-sach-xa/
Hướng dẫn đối chiếu số liệu Báo cáo Công khaihttps://helpbamboo2020.misa.vn/knowledge-base/bao-cao-cong-khai/
Hướng dẫn đối chiếu số liệu Báo cáo tài chínhhttps://helpbamboo2020.misa.vn/knowledge-base/bao-cao-tai-chinh/
Các vấn đề thường gặp khi quyết toánhttps://helpbamboo2020.misa.vn/quyet-toan.html
Tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trướchttps://helpbamboo2020.misa.vn/know...huyen-nguon-sang-nam-sau-thi-lam-nhu-the-nao/
Tôi muốn sửa số dư đầu kỳ làm thế nào?https://helpbamboo2020.misa.vn/knowledge-base/lam-the-nao-de-nhap-hoac-sua-so-du-dau-nam/
Tôi muốn hạch toán chi chuyển nguồn sang năm sau thì làm như thế nào?https://helpbamboo2020.misa.vn/know...huyen-nguon-sang-nam-sau-thi-lam-nhu-the-nao/
Ghi tăng TSCĐ từ phần mềm QLTS.VNhttps://helpbamboo2020.misa.vn/knowledge-base/ghi-tang-tscd-tu-phan-mem-qlts-vn/
Thiết lập chỉ tiêu thu, chihttps://helpbamboo2020.misa.vn/knowledge-base/thiet-lap-chi-tieu-thu-chi/
Tôi muốn mang dữ liệu kế toán từ máy tính cơ quan về nhà làm tiếp thì làm thế nào?https://helpbamboo2020.misa.vn/know...nh-tu-may-tinh-co-quan-sang-may-tinh-tai-nha/
Cài đặt phần mềmhttps://helpbamboo2020.misa.vn/knowledge-base/huong-dan-cai-dat/
Phục hồi dữ liệuhttps://helpbamboo2020.misa.vn/knowledge-base/phuc-hoi-du-lieu/
Khôi phục, nộp trảhttps://helpbamboo2020.misa.vn/knowledge-base/nghiep-vu-thuong-hoi/

Để hoàn thành báo cáo quyết toán cuối năm, mời Anh/Chị tham khảo:

1. Chương trình hỗ trợ quyết toán năm: https://mily.vn/quyettoanbamboo

2. Các câu hỏi thường gặp khi nhập liệu: https://mily.vn/cauhoithuonggapqtbamboo

3. Tham gia các buổi đào tạo/giải đáp qua Zoom hướng dẫn hoàn thành BCTC: https://mily.vn/daotaobamboo

Nếu chưa tham gia nhóm Cộng đồng hỗ trợ MISA để cùng giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm TRONG THỜI GIAN QUYẾT TOÁN SẮP TỚI và được HỖ TRỢ MIỄN PHÍ bởi MISA và cộng đồng thành viên.
Link: https://www.facebook.com/groups/hotrobamboo/

Sau khi tham gia nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng phần mềm, Anh/Chị có thể đăng trực tiếp vào group để trao đổi, được hỗ trợ.

Mời Anh/Chị sử dụng kênh hỗ trợ CHAT TRỰC TUYẾN để được tư vấn hỗ trợ tại https://mily.vn/chatbamboo

Nhận tài liệu hàng tuần qua nhóm zalo: https://mily.vn/thongbaobamboo
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top