Nhờ hỗ trợ hạch toán giảm dự toán nguồn 13 chuyển sang chi từ nguồn phí

Hang-ccbvmtQN

New Member
Cuối tháng 12/2019 tôi có nhận được quyết định cho chi nguồn cải cách tiền lương từ tiền thu phí TK 3712. Nhưng hết tháng 1 lại chưa chi, nên đã thực hiện giảm dự toán nguồn 13 bằng đúng số tiền được caaos chi cải cách tiền lương tù nguồn phí, và chi nguồn cải cách tiền lương từ TK 3712. Số tiền giảm dự toán nguồn 13 được chuyển sang năm 2020. Vậy hạch toán vào phần mềm MISA như thế nào?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Cuối tháng 12/2019 tôi có nhận được quyết định cho chi nguồn cải cách tiền lương từ tiền thu phí TK 3712. Nhưng hết tháng 1 lại chưa chi, nên đã thực hiện giảm dự toán nguồn 13 bằng đúng số tiền được caaos chi cải cách tiền lương tù nguồn phí, và chi nguồn cải cách tiền lương từ TK 3712. Số tiền giảm dự toán nguồn 13 được chuyển sang năm 2020. Vậy hạch toán vào phần mềm MISA như thế nào?
thưa anh/chị
Vậy số tiền này còn nằm trên kho bạc hay đơn vị đã rút về rồi, nếu nằm trên KB thi năm 2020 đơn vị cứ rút về xài chi tiếp thôi ạ?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
tiền thì đã chuyển sang năm 2020 và sẽ chi tiết được Cái mình muốn hỏi là hạch toán vào phần mềm như thé nào
Thưa anh/chị
Như đơn vị trao đổi thì việc giảm dự toán nguồn 13 đơn vị có thể vào phân hệ KHO BẠC/ hủy dự toán theo HD SAU nhé :http://help.mimosa2019.misa.vn/index.html?ngan_sach_huy_du_toan.htm
còn năm 2020 khi nào nhận dự toán thì vào kho bạc/nhận dự toán về làm bt thôi ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top