Nhờ Anh/Chị hỗ trợ em cách gộp dữ liệu Misa lại với nhau .

Công ty em có chạy Phần mềm kế toán misa.
Ở trên Server em đã Update phiên bản 2021 .
ở dưới máy kế toán các bạn ấy tự update phiên bản và rồi chuyện gì đến nó cũng đến.
các bạn ấy update và dùng dữ liệu mới lúc đầu sao lưu chuyển lên. Nên giờ dữ liệu nó cứ loạn xà ngầu lên.
các anh / chị cho em hỏi có cách nào mình gom các dữ liệu đó về lại thành 1 không a.

thanks all
 
Top