Nhờ anh chị em giúp hộ với

Đoàn Hiếu

New Member
1/Cấp trên bổ sung mục tiêu nguồn tạm ứng cho xã em 10 tr, em nhập thu BSMT 10, rồi làm thủ tục rút về 10 tr nhưng e chi trả hết có 8 tr, còn 2 tr phải nộp lại thì các bước hạch toán từ đầu đến cuối như thế nào ạ, nhờ anh chị giúp cho
2/Cấp trên bổ sung mục tiêu nguồn tạm ứng cho xã em 10 tr, em nhập thu BSMT 10, rồi cấp trên chỉ cho rút về 8 tr, còn 2 tr để lại rồi nộp trả thì mình hạch toán ntn ạ, nhờ anh chị giúp cho
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top