nhờ ad sửa giúp mình công thức trùng và thiếu trong báo cáo chi theo ND KT

huyenktcd

New Member
1. công thức trùng:
ví dụ : bên đơn vị mình có chi lương theo ngạch, chức vụ : 805/341/6001 tiết BHXH
và chuyển khoản BHXH theo lương và chức vụ: 805/341/6001 tiết BHXH
2. công thức thiếu:
có phát sinh 805/341/6303 , 6921; 809/041/6699,6658,7049; 860/371-428/7103,7799 nhưng phần mềm báo " chưa thiết lập công thức trên mẫu dự toán"
 

Đính kèm

Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa Qúy khách hàng
Anh/Chị vào Nghiệp vụ\dự toán chi\Tạo mẫu Dự toán chi theo NDKT\Kiểm tra công thức Trùng hoặc thiếu\Tiến hành tích chuột phải chọn chỉ tiêu tương ứng với nghiệp vụ thiếu hoặc loại bỏ công thức nếu công thức trùng.
Anh chị tham khảo hướng dẫn link sau: https://forum.misa.com.vn/threads/h...uc-cho-mau-du-toan-thu-chi-ngan-sach-xa.2249/
Trân trọng cám ơn!
 

Đính kèm

Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

huyenktcd

New Member
bên mình cùng tiểu mục , mình phân loại bằng cách chọn tiết . ví dụ chi lương N8142/C111, chương 805/341/6001; chuyển BHXH theo lương chương 805/341/6001, tiết BHXH . nhưng vẫn báo trùng thì làm thế nào?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa Qúy khách hàng
Anh/Chị vào mẫu dự toán\In công thức lên xem có chỉ tiêu nào đang trừ đi 805/341/6001, tiết BHXH hay không nhé.
Anh/Chị kiểm tra nếu chưa được Anh/Chị gửi ID và pass Ultra vào [email protected], đính kèm link forum để được hỗ trợ.
Trân trọng cám ơn!
 

Đính kèm

Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top