Nhiều chỉ tiêu thiết lập chưa đúng, tôi muốn lấy các chỉ tiêu từ dữ liệu khác sang thì làm thế nào?

NQAnh

Member
Nhân viên MISA
Vấn đề
Dữ liệu đang làm việc hiện tại có nhiều Chỉ tiêu thu/chi có công thức thiết lập chưa đúng hoặc chưa đầy đủ, muốn nhập khẩu nhanh được các Chỉ tiêu thu, Chỉ tiêu chi chuẩn (của dữ liệu khác, của xã khác hoặc cơ quan chủ quản cung cấp cho) thì làm như thế nào?​

Cách xử lý

Trên dữ liệu có Chỉ tiêu thu/Chỉ tiêu chi đã CHUẨN: thực hiện Xuất khẩu chỉ tiêu và báo cáo
  • Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/ Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/ Xuất khẩu chỉ tiêu và báo cáo
  • Chọn nơi lưu trữ, đặt lại tên (nếu muốn). Xuất khẩu thành công sau đó chuyển file đã xuất khẩu sang máy cần Nhập khẩu

Trên dữ liệu hiện tại: thực hiện Nhập khẩu chỉ tiêu và báo cáo
  • Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/ Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/ Nhập khẩu chỉ tiêu và báo cáo
  • Chọn file cần Nhập khẩu/ Nhấn Open. Xuất hiện hộp thoại Nhập khẩu thành công
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top