Nhập số dư đầu kỳ của nợ dài hạn và nợ ngắn hạn

Bica

New Member
Ad cho tôi hỏi cách nhập số dư đầu kỳ của Nợ ngắn hạn, Nợ dài hạn (được thể hiện trên bảng cân đối tài khoản)
 

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Ad cho tôi hỏi cách nhập số dư đầu kỳ của Nợ ngắn hạn, Nợ dài hạn (được thể hiện trên bảng cân đối tài khoản)
Thưa Quý khách hàng
Trường hợp anh/chị muốn tạo riêng 341 ngắn hạn và dài hạn anh/chị thực hiện theo hướng dẫn Tại đây.
Bước 1: anh/chị vào danh mục\tài khoản\hệ thống tài khoản.
Bước 2 : tìm đến TK 341 click chuột phải\thêm.
Bước 3: Tiến hành thêm lần lượt các TK mong muốn.
Bước 4: Về nghiệp vụ\nhập số dư đầu kỳ\tiến hành nhập lại số dư tương ứng nhé.
Trân trọng cám ơn!
 

Bica

New Member
Cảm ơn Ad đã tư vấn, vậy cho mình hỏi thêm:
Công ty mình làm lĩnh vực xây dựng, san lắp, mới tiếp nhận phần mềm Misa được vài tháng. Như theo Ad đã tư vấn, muốn thể hiện "ngắn hạn - dài hạn" (phải thu, phải trả, phải thu nội bộ,...) thì thêm tiểu khoản cho tài khoản đó phải không?
- Nếu phải, thì cách thể hiện "ngắn hạn - dài hạn" trên bảng cân đối kế toán như thế nào? Vì hiện tại mình thấy tất cả thể hiện trên ngắn hạn
- Nếu không thì Ad chỉ cách mình nhập liệu như thế nào để thể hiện ngắn hạn - dài hạn đó.
Cảm ơn Ad.
 

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Cảm ơn Ad đã tư vấn, vậy cho mình hỏi thêm:
Công ty mình làm lĩnh vực xây dựng, san lắp, mới tiếp nhận phần mềm Misa được vài tháng. Như theo Ad đã tư vấn, muốn thể hiện "ngắn hạn - dài hạn" (phải thu, phải trả, phải thu nội bộ,...) thì thêm tiểu khoản cho tài khoản đó phải không?
- Nếu phải, thì cách thể hiện "ngắn hạn - dài hạn" trên bảng cân đối kế toán như thế nào? Vì hiện tại mình thấy tất cả thể hiện trên ngắn hạn
- Nếu không thì Ad chỉ cách mình nhập liệu như thế nào để thể hiện ngắn hạn - dài hạn đó.
Cảm ơn Ad.
Thưa Quý khách hàng
- Bước 1: Anh/chị thực hiện thêm tiết khoản con như hướng dẫn trên.
- Bước 2: Anh/chị vào tiện ích\thiết lập báo cáo tài chính\
Đối với TT 200: Chọn bảng cân đối kế toán.
Đối với TT 133: Chọn báo cáo B01b-DNN: báo cáo tình hình tài chính.
+ Đối với chỉ tiêu ngắn hạn: tiến hành ấn vào nút sửa\tiến hành sửa lại TK đến tiết khoản con tương ứng.
Ví dụ: TK 341 như hình => DUCO(34111)
+ Đối với các chỉ tiêu dài hạn: tiến hành ấn vào nút sửa\tiến hành sửa lại công thức tương tự như chỉ tiêu ngắn hạn và thiết lập TK đến tiết khoản con tương ứng.
Ví dụ: TK 341 =>DUCO(34112)
Tương tự như vậy cho các TK có phân biệt ngắn hạn, dài hạn còn lại.
Anh/chị có thể tham khảo hướng dẫn cách chỉnh sửa, thiết lập BCTC Tại đây.
Trân trọng cám ơn!
 

Đính kèm

Bica

New Member
Thưa Quý khách hàng
- Bước 1: Anh/chị thực hiện thêm tiết khoản con như hướng dẫn trên.
- Bước 2: Anh/chị vào tiện ích\thiết lập báo cáo tài chính\
Đối với TT 200: Chọn bảng cân đối kế toán.
Đối với TT 133: Chọn báo cáo B01b-DNN: báo cáo tình hình tài chính.
+ Đối với chỉ tiêu ngắn hạn: tiến hành ấn vào nút sửa\tiến hành sửa lại TK đến tiết khoản con tương ứng.
Ví dụ: TK 341 như hình => DUCO(34111)
+ Đối với các chỉ tiêu dài hạn: tiến hành ấn vào nút sửa\tiến hành sửa lại công thức tương tự như chỉ tiêu ngắn hạn và thiết lập TK đến tiết khoản con tương ứng.
Ví dụ: TK 341 =>DUCO(34112)
Tương tự như vậy cho các TK có phân biệt ngắn hạn, dài hạn còn lại.
Anh/chị có thể tham khảo hướng dẫn cách chỉnh sửa, thiết lập BCTC Tại đây.
Trân trọng cám ơn!


Cảm ơn Ad đã hỗ trợ
 
Top