Nhập kho nội bộ từ công ty xuất cho chi nhánh

Chuhuong

New Member
Chào anh/chị.
Công ty mình có xuất hàng cho chi nhánh khác tỉnh và sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
Ở công ty xuất hàng : Mình đã xuất ở phân hệ kho và xuất hàng cho chi nhánh
Hạch toán khi xuất kho : Nợ tk 1361/155
Mình cũng đã mở mã chi nhánh để hạch toán riêng ở phần chọn chi nhánh làm việc
Ở chi nhánh : Mình sử dụng amis.vn để tiện cho công việc quản lý
Khi chi nhánh nhập hàng công ty xuất thì nhập ở phần kho hay mua hàng ?
các bút toán hạch toán khi nhập, xuất bán hàng, ghi nhận giá vốn của chi nhánh?
Cảm ơn anh/chị
 
Top