Nhập khẩu dữ liệu kế toán của 2 máy tính.

Daisy

New Member
Mình để dữ liệu sổ sách năm 2019 ở 1 máy tính.
Dữ liệu 2018, 2020 để ở 1 máy tính khác.
Vậy cho mình hỏi : Mình muốn tải dữ liệu của năm 2019 kia lên máy lưu dữ liệu của năm 2018 và 2020 thì làm như thế nào?
(Các số dư đầu kỳ hoàn toàn khớp với năm 2018)
Mình cảm ơn
 

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Để chuyển dữ liệu từ dữ liệu này DL-A sang dữ liệu khác DL-B, chị làm theo 2 bước sau nhé:
- Bước 1: Xuất khẩu dữ liệu (chứng từ) từ DL-A.
+ Xuất khẩu một hoặc một số chứng từ theo nhu cầu (không phải toàn bộ chứng từ). HD chi tiết tại đây: https://youtu.be/dnaFyrRJMKc
+ Xuất khẩu danh mục hoặc các chứng từ trong 1 khoảng thời gian. HD chi tiết tại đây: https://mily.vn/4ZJnjAR
- Bước 2: Nhập khẩu dữ liệu vào DL-B. HD chi tiết tại đây: https://mily.vn/4ZJnjVP
 
Top