Nhập dữ liệu kế toán

Hương12345

New Member
Nếu như vậy thì sau này số dư cuối kỳ có tự động nhảy theo dữ liệu mình nhập khi mà mình nhập số dư đầu kỳ sau phát sinh trong kỳ k ạ?
 
Top