Nhập công cụ dụng cụ đầu kỳ

tamnt07

Member
Hi MISA,
Những công cụ dụng cụ mà đã chuyển hết sang 242 thì số dư đầu kỳ cột số kỳ phân bổ còn lại phải bằng số kỳ phân bổ và cột Giá trị đã phân bổ phải bằng cột Giá trị CCDC phải không?
Cảm ơn MISA,

1612762751999.png
 
Top