Nhập chi phí trả trước đầu kỳ

tamnt07

Member
Hi MISA,
Cho mình hỏi chút là mình đang chuyển dữ liệu từ phần mềm khác sang đầu năm 2021 trên MISA, thì đối với những mã mà đã phân bổ hết rồi thì có cần phải nhập vào chi phí trả trước đầu kỳ của MISA nữa không?
Thanks MISA,

1612494419434.png
 
Top