Nghiệp vụ mua sắm TSCĐ phương thức mua sắm tập trung

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Trương Hạnh, 7/6/19.

 1. Trương Hạnh

  Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

  Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ ghi tăng TSCĐ theo hình thức mua sắm tập trung

  1. Trường hợp mua sắm tập trung theo cách thức ký thỏa thuận khung (đơn vị sử dụng tài sản là đơn vị trực tiếp mua sắm tài sản)
  • Căn cứ vào các chứng từ có liên quan đến việc mua sắm TSCĐ mua về đưa ngay vào sử dụng, lập Biên bản giao nhận TSCĐ, ghi:
   • Mua Tài sản bằng tiền hoặc ghi nợ nhà cung cấp
    Nợ TK 211, 241(nếu mua về phải qua lắp đặt, chạy thử)\Có các TK 112, 331

   • Rút dự toán chi hoạt động để mua TSCĐ
    Nợ TK 211, 241(nếu mua về phải qua lắp đặt, chạy thử)\Có TK 36611
    đồng thời ghi: Có TK 008

   • Khi lắp đặt xong, bàn giao đưa vào sử dụng:
    Nợ 211/Có 241

   • Sau đó vào Tài sản cố định\Khai báo mã tài sản để theo dõi
  • Tính hao mòn TSCĐ (nếu dùng cho hoạt động hành chính), ghi:
   Nợ TK 61113 (61123)/Có TK 214
  • Trích khấu hao TSCĐ (nếu dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ), ghi:
   Nợ TK 154, 642/Có TK 214
  • Cuối năm đơn vị kết chuyển số khấu hao và hao mòn đã tính (trích) trong năm:
   Nợ TK 36611\Có TK 511 (Vào tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác)


  2. Trường hợp mua sắm tập trung theo cách thức ký hợp đồng trực tiếp (đơn vị mua sắm tập trung thực hiện ký hợp đồng và mua sắm TSCĐ)
  • Tại đơn vị mua sắm tập trung
   • Khi ký hợp đồng mua sắm TSCĐ với nhà cung cấp, ghi:
    Nợ TK 241/Có TK 331 (Vào tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác)

   • Khi rút dự toán chuyển trả nhà cung cấp, ghi: (Vào tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác)
    Nợ TK 331- Phải trả cho người bán
    Có TK 336- Phải trả nội bộ (trường hợp đơn vị nhận TSCĐ là đơn vị nội bộ)
    Có TK 338- Phải trả khác (trường hợp đơn vị nhận TSCĐ không phải là đơn vị nội bộ)
    Đồng thời, ghi:
    Có TK 008- Dự toán chi hoạt động.

   • Khi bàn giao cho đơn vị sử dụng TSCĐ, ghi: (Vào tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác)
    Nợ TK 336- Phải trả nội bộ (trường hợp đơn vị nhận TSCĐ là đơn vị nội bộ)
    Nợ TK 338- Phải trả khác (trường hợp đơn vị nhận TSCĐ không phải là đơn vị nội bộ)
    Có TK 241- XDCB dở dang (2411).
  • Tại đơn vị sử dụng tài sản là đơn vị tiếp nhận tài sản từ đơn vị mua sắm tập trung

   Khi nhận được TSCĐ hữu hình do đơn vị mua sắm tập trung bàn giao, nếu TSCĐ hữu hình đưa vào sử dụng ngay, ghi:
   Nợ TK 211\Có TK 36611 (Vào tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác)
   

Chia sẻ trang này