Muốn xóa chứng từ OPN từ V1 sang V2

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Xin chào Admin,
Khi chuyển đổi dữ liệu qua V2, mình tải dữ liệu về nhưng chưa kết chuyển. Bây giờ mình muốn xóa các phiếu OPN đó thì xóa như thế nào?
Thưa anh/chị
đơn vị muốn xóa trên PM amis 2.0 hay sao ạ? nếu muốn xóa trên amis 2.0 đơn vị vào nghiệp vụ/nhập số dư ban đầu chọn đến số dư cần xóa rồi xóa nhé
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top