Muốn thay đổi email và số điện thoại "Quản lý người dùng" trên meiinvoi

Trên meiinvoi chỗ "Quản lý người dùng". Cột "email" có thể hiện địa chỉ email. Tuy nhiên email đó k dùng, muốn thay email khác mà bấm vào biểu tượng sửa thì k sửa được.
 

Đính kèm

Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

NND

New Member
HI, Mình muốn lấy lại pass đăng nhập hoá đơn điện tử mà làm nhiều lần vẫn không nhận được mã OTP qua mail. Misa hỗ trợ mình với.
 

Đính kèm

Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top